• De eerste stap
  aanvraag

  U dient uw aanvraag in en schetst de kern van het conflict. Heeft u al een uitspraak van een rechter, een opinie van een deskundige of een lopend dossier bij een advocaat? Dan ontvangen wij graag deze documenten samen met de kerndocumenten van het dossier c.q. geschil. Op die manier krijgen we een goed beeld bij uw zaak. Wij nemen daarna contact met u op om meer informatie en/of documenten van u te ontvangen.

  Duur: 24-48 uur

 • De tweede stap
  onderzoek

  Als u bij het indienen van de aanvraag al voldoet aan de eerste voorwaarden, sluiten wij met u een voorovereenkomst, bedoeld voor de looptijd van het onderzoek. Ook doen wij meer inhoudelijk onderzoek naar uw vordering. Dit houdt in dat wij uw juridische standpunten uitwerken, jurisprudentie- en literatuuronderzoek verrichten, de mogelijke argumenten van uw wederpartij beoordelen en het dossier compleet maken.

  Duur: 2-14 kalenderdagen

 • De derde stap
  second opinion

  Als wij na het onderzoek voldoende geloof hebben in uw zaak, leggen wij alle feiten en kerndocumenten nogmaals voor aan een gelieerd en hoogwaardig advocatenkantoor, of één van de landelijk bekende juristen uit ons netwerk. De kosten die hiermee gepaard gaan komen voor onze rekening.

  Duur: 2-14 kalenderdagen

 • De laatste stap
  overeenkomst

  Zodra de second opinion onze eerdere bevindingen bevestigt of versterkt, zullen wij de uitkomsten van het onderzoek alsook de vervolgstappen met u bespreken. Daarbij komen onderwerpen als de te kiezen advocaat, de onderlinge financiële afspraken en de te hanteren processtrategie aan bod. Deze afspraken worden neergelegd in een financieringsovereenkomst.

  Duur: 24-48 uur

  Dien uw aanvraag in